Ostrovit BCAA Instant (40 Servings)

560.000

Ostrovit BCAA Instant (40 Servings) là một chất bổ sung chế độ ăn uống có chứa các axit amin chuỗi nhánh chất lượng cao nhất (BCAA), theo tỷ lệ 2: 1: 1 được ưa thích nhất. Các axit amin này bao gồm: leucine, isoleucine, valine. Chúng rất quan trọng vì chúng là axit amin thiết yếu – axit amin mà cơ thể chúng ta không thể tổng hợp được.

Xóa