BPI ISO HD 100% Pure Isolate Protein 5lbs (70 Servings)

1.600.000

BPI ISO HD 100% Pure Isolate Protein, 5lbs (70 Servings) là một loại whey isolate protein cung cấp nguồn protein nguyên chất nhất, bổ trợ sức khỏe, tái tạo và phát triển cơ bắp tối ưu.