ON Gold Standard 100% Whey Protein, 5 Lbs (68 Servings)

1.400.000

Sự kết hợp hoàn hảo giữa Protein Isolate hấp thụ nhanh và Protein concentrate hấp thu chậm đã tạo nên một Whey Gold Standard có công dụng tuyệt vời dành riêng cho nhữung người tập thể hình, thể thao.