Redcon1 Grunt EAA (30 Servings)

650.000

Bên cạnh Whey Protein hay BCAA, Redcon1 Grunt EAA (30 Servings) cũng là một trong số những loại thực phẩm thể hình được khuyên dùng đối với các gymer đang trong quá trình xây dựng cơ bắp.

Xóa