BPI Sports Best BCAA (60 Servings)

760.000

BPI Sports Best BCAA (60 Servings) giúp giảm lượng Cholesterol có hại trong máu, giảm khả năng phân hủy Protein, ngăn chặn quá trình dị hóa cơ bắp, thúc đẩy Insulin, hỗ trợ cơ bắp tổng hợp Protein phục hồi sức bền và tăng sức chịu đựng trong quá trình luyện tập.

Xóa