Kiến thức thể hình

Kiến thức thể hình là một vấn đề quan trọng mọi Gymer phải biết để có thể luyện tập được hiệu quả tránh các chấn thương không đáng có xảy ra.