Ostrovit L-Citrulline 400g (113 Servings)

600.000

Ostrovit L-Citrulline 400g (113 Servings) là một malate citrulline hạng nhất. Nó bảo vệ cơ bắp khỏi mệt mỏi, giúp lấy lại sức mạnh đầy đủ sau khi tập luyện nặng và cường độ cao. Tăng cường tổng hợp oxit nitric cho phép lưu lượng máu tốt hơn, vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng tốt hơn đến các tế bào.

Xóa